publicerad: 2021  
aleatorisk aleatoriskt aleatoriska
aleat·or·isk
adjektiv
aleato´risk
som ger musikerna frihet att välja och improvisera in­om den ram ton­sättaren fast­ställt; om viss modern musik
hans aleatoriska kontra­punkt
äv. ut­vidgat till andra konst­arter, t.ex. skön­litteraturen
äv. all­männare slumpmässig
belagt sedan 1859; till lat. alea´tor 'tärningsspelare'