SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alkemi´ substantiv ~n al·keminkemi på för­vetenskapligt stadium med magiska in­slag, särsk. försök att förvandla o­ädla metaller till guld kem.JFRcohyponymockultism sedan 1621via medeltidslat. av arab. al-kimiya med samma betydelse; besl. med kemi