publicerad: 2021  
alkan alkanen alkaner
alk·an·en
substantiv
alka´n
ämne till­hörande en grupp mättade kol­väten som ut­gör viktiga bestånds­delar i natur­gas och olja
SYN. paraffin
belagt sedan 1965; modern bildn. till alkohol och -an, jfr ur­sprung till metan