publicerad: 2021  
alkaloid alkaloiden alkaloider
al·kalo·id·en
substantiv
alkaloi´d
typ av organisk bas med förmåga att på­verka levande organismer bl.a. om många kända njutnings­medel och gifter, t.ex. kokain, morfin, nikotin
en alkaloid ut­vunnen ur barken på ett säll­synt träd
belagt sedan 1838; till alkali och -oid, ändelse som betecknar ämnes­namn; jfr ur­sprung till celluloid