SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
allergi [-gi´] substantiv ~n ~er all·ergi·eröver­känslighet för visst ämne el. vissa ämnen med.hundallergipollenallergiut­veckla allergihon lider av allergi mot jord­gubbaräv. bildligtfaderns väl­kända allergi mot pop­musikallergi (mot ngn/ngt)sedan 1923modern bildn. till grek. all´os ’annan; främmande’ och er´gon ’arbete, verk’