publicerad: 2021  
allmänning all­männingen all­männingar
all|­männ·ing·en
substantiv
all`männing
gemensamt ägd mark till­hörande t.ex. ett härad
boskapen betade på all­männingen
belagt sedan 1225 (öppet brev utfärdat av kung Erik Eriksson med synedom över rågångar i Västergötland (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska almänninger, till allir män 'alla män (dvs. bönderna i häradet)'