publicerad: 2021  
allmänmänsklig allmän­mänskligt allmän­mänskliga
all·män|­mänsk·lig
adjektiv
all`mänmänsklig
som gäller alla människor i alla tider
en bok med ett tid­löst, allmän­mänskligt budskap
belagt sedan 1857