SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all`männytta substantiv ~n all·män|­nytt·anvanligen best. f. de allmän­nyttiga bostads­företagen ekon.vi hyres­gäster i allmännyttanäv. all­männaredet som är allmän­nyttigt mindre brukl.allmännyttan förut­sätter större hän­syn till miljönsedan 1976