SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all`männyttig adjektiv ~t all·män|­nytt·ignyttig för (nästan) alla och för sam­hället admin.samh.allmännyttig verksamhetsärsk. om bostads­företagägd eller styrd av kommunen privata och allmännyttiga bostads­företagsedan ca 1815