publicerad: 2021  
allmänpreventiv allmän­preventivt allmän­preventiva
all·män|­pre·vent·iv
adjektiv
all`mänpreventiv
som har att göra med allmänprevention
straff­nivån har begränsad allmän­preventiv verkan
belagt sedan 1911