publicerad: 2021  
allmäntjänstgöring allmän­tjänstgöringen
AT
all·män|­tjänst·gör·ing·en
substantiv
all`mäntjänstgöring
praktisk tjänst­göring under läkarutbildningen efter läkar­examen och innan legitimation erhålls
belagt sedan 1969