publicerad: 2021  
anfalla anföll anfallit anfallen anfallna, presens anfaller
verb
an`falla
gå till an­fall mot någon/något; särsk. i militära och idrottsliga samman­hang
anfallande; anfallare
någon anfaller (någon/något)
någon anfaller (någon)
någon anfaller (något)
fienden an­föll i gryningen; flera hundra bomb­plan an­föll staden
äv. bildligt, i intellektuella samman­hang
den moderate parti­ledaren an­fölls ständigt i den radikala pressen
belagt sedan 1544
anfallaanfall