publicerad: 2021  
animositet animositeten
anim·os·itet·en
substantiv
animosite´t
stark ovilja
animositet (mot någon/något)
animositet (mot någon)
animositet (mot något)
animositet (mellan några)
dra ett streck över gammal animositet
belagt sedan 1726; till lat. animo´sus 'blåsig; stolt', till an´imus 'själ'; jfr ur­sprung till ande