publicerad: 2021  
animism animismen
anim·ism·en
substantiv
animis´m
tro på före­måls besjälning före­kommande i olika religioner
belagt sedan 1887; modern bildn. till lat. an´ima 'själ'