publicerad: 2021  
annorstädes
ann·or|­städ·es
adverb
ann`orstädes
på annan plats
de bästa spelarna i all­svenskan blir nästan all­tid proffs, i Italien och annor­städes
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska annarstadz, annorstädz, till annar 'annan' och staþer 'ställe'; jfr ur­sprung till allestädes, annanstans