publicerad: 2021  
annotera annoterade annoterat
verb
annote´ra
göra an­teckningar om något
någon annoterar något/sats
någon annoterar något
någon annoterar sats
ibland äv. (i perfekt particip) kommentera
en annoterad ut­gåva av diktarens brev
belagt sedan 1534; ur lat. annota´re med samma betydelse; jfr ur­sprung till notera 1
annoteraannoterande, annotering