publicerad: 2021  
applicera applicerade applicerat
verb
applice´ra
foga in eller tillämpa i nytt samman­hang både konkret och abstrakt
någon applicerar något (någon/något)
någon applicerar något (någon)
någon applicerar något (något)
tyll­spets applicerad på siden; en läs­art som kan appliceras på hela hennes författarskap
äv. all­männare sätta eller lägga på
krämen appliceras i ett tunt lager runt ögonen
belagt sedan 1682; ur lat. applica´re 'foga vid; närma till'; jfr ur­sprung till explicera, komplicera, pli, plissera
appliceraapplicerande, applicering, applikation