publicerad: 2021  
areal arealen arealer
are·al·en
substantiv
area´l
storleken av större (geografiskt) om­råde
JFR ytvidd
arealen (av något) en areal (mått)
Kirunas areal är större än Skånes
belagt sedan 1821; till lat. area´lis 'yt-'; till area