SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
-artad [långt första a] adjektiviskt slutled -artat -art·admed subst., adj. el. adv. som för­led som liknar den före­teelse som för­ledet betecknar särsk. i fack­språkNollläderartadromansartadvedartadörtartadäv.som artar sig eller förhåller sig på det sätt som fram­går av för­ledet godartadlikartadvälartadsedan ca 1750till art