publicerad: 2021  
artig artigt artiga
art·ig
adjektiv
a`rtig
som iakt­tar sociala normer och visar gott sätt i um­gänget
artig (mot någon)
en artig taxi­förare; hon är all­tid lika artig mot hotellets gäster
äv. om handling och dylikt
hans ut­sökt artiga bordskonversation
belagt sedan 1781 i sin nuv. bet.; 1585 i bet. 'god; förträfflig; lämplig'; av tyska artig 'väl­uppfostrad; behaglig', eg. 'av god beskaffenhet'; till art