SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
assimile´ra verb ~de ~t as·sim·il·er·ar1om­vandla till större likhet med om­givningen samh.språkvet.judarna i Tysk­land var för det mesta assimileradespec.vanligen pass. förändra (ett språk­ljud) till större likhet med ett annat språk­ljud MOTS.antonymdissimilera 2 konsonanten v har assimilerats till f i ”hälft” (jfr ”halv”)assimilera ngn/ngtsedan 1818ur lat. assimila´re ’göra lika’, till ad´ ’till’ och sim´ilis ’lik’; jfr dissimilera, simili 2in­förliva nytt material bot.pedag.MOTSATSantonymdissimilera 1 spec. bot.bilda energi­rika organiska föreningar av enkla o­organiska äv. bildligtdet var svårt för turisterna att assimilera alla nya in­tryckassimilera ngtsedan 1762Subst.:vbid1-108150assimilerande, vbid2-108150assimilering; assimilation