publicerad: 2021  
assimilera assimilerade assimilerat
verb
assimile´ra
1 om­vandla till större likhet med om­givningen
någon assimilerar någon/något
någon assimilerar någon
någon assimilerar något
många som in­vandrade till USA under 1800-talet ville assimileras så snabbt som möjligt
spec. vanligen pass. förändra (ett språk­ljud) till större likhet med ett annat språk­ljud
konsonanten v har assimilerats till f i "hälft" (jfr "halv")
belagt sedan 1818; ur lat. assimila´re 'göra lika', till ad´ 'till' och sim´ilis 'lik'; jfr ur­sprung till dissimilera, simili
2 införliva nytt material
någon assimilerar något
spec. botanik bilda energi­rika organiska föreningar av enkla oorganiska
äv. bildligt
det var svårt för turisterna att assimilera alla nya in­tryck
belagt sedan 1762
assimileraassimilerande, assimilering, assimilation