publicerad: 2021  
assistans assistansen assistanser
as·sist·ans·en
substantiv
[-aŋ´s] el. [-an´s]
hjälp att lösa bestämd upp­gift av mer om­fattande slag
bärgningsassistans
assistans (av någon/något)
assistans (av någon)
assistans (av något)
teknisk assistans; ut­redningen av fallet kommer att bedrivas med assistans av Stockholms­polisen
sär­skilt i sjö­samman­hang
isbrytarassistans
spec. äv. om (samhälls­stödd) hjälp till personer med funktions­nedsättning
assistansberättigad; assistansbolag; assistansersättning
personlig assistans
belagt sedan 1635; av franska assistance med samma betydelse; till assistera