publicerad: 2021  
attrahera attraherade attraherat
verb
attrahe´ra
ut­öva dragnings­kraft på (något) utan beröring i fråga om fysikaliska krafter, särsk. magnetism och elektricitet
MOTSATS repellera
något attraherar något
mot­satta laddningar attraherar var­andra
äv. bildligt
någon/något attraherar någon
någon attraherar någon
något attraherar någon
attraheras av en man; han attraherades av hennes skönhet; landets goda vill­kor för före­tag attraherar många investerare
belagt sedan 1728; av lat. attrah´ere med samma betydelse, till ad´ 'till' och trah´ere 'dra'; jfr ur­sprung till abstrahera, extrahera, kontrahera, reträtt, trakt
attraheraattraherande, attrahering, attraktion