SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vföring substantiv ~en ~ar av|­för·ing·entömning av tarmen med.SYN.synonymdefekation JFRcohyponymspillning har patienten haft avföring i­dag?äv. konkretexkrementer lös avföringfast avföringsedan 1765till avföra i en äldre bet. ’tömma (på exkrementer)’