SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vledning substantiv ~en ~ar av|­led·ning·enbildning av nytt ord genom tillägg av prefix eller suffix språkvet.ofta äv. om resultatet”bugning” och ”bugande” är avledningar av ”buga”en avledning (av/från/till ngt)sedan 1734