SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
balett´ substantiv ~en ~er bal·ett·en1typ av dans som ut­trycker konstnärligt inne­håll vanligen med spec. rörelse­schema och till spec. typ av musik dans.rum.tid.JFRcohyponympantomim balettdansörbalettdansösbalettmusikdansa balettäv. om en­skilt verk bestående av musik och koreografiFokines berömda balett ”Eldfågeln” till Stravinskijs musiksedan 1649av fra. ballet med samma betydelse; av ita. baletto, diminutiv av ballo ’dans’; jfr 2bal 2grupp av konstnärliga dansare av allvarligare el. lättare typ admin.dans.yrk.operabaletteni/vid balettenhela balettenallt­ihop, all­ihopvard.efter upp­vaktningar, press­konferenser och hela baletten kunde den ny­blivna världs­mästarinnan äntligen åka hem sedan ca 1775