publicerad: 2021  
balett baletten baletter
bal·ett·en
substantiv
balett´
1 typ av dans som ut­trycker konstnärligt inne­håll vanligen med spec. rörelseschema och till spec. typ av musik
balettdansör; balettdansös; balettmusik; balettsko
dansa balett
äv. om en­skilt verk bestående av musik och koreografi
Fokines berömda balett "Eldfågeln" till Stravinskijs musik
belagt sedan 1649; av franska ballet med samma betydelse; av ita. baletto, diminutiv av ballo 'dans'; jfr ur­sprung till 2bal!!
2 grupp av konstnärliga dansare av allvarligare el. lättare typ
operabaletten
i/vid baletten
i baletten
vid baletten
vara an­ställd vid Kungliga Baletten
hela baletten var­dagligtallt­ihop, all­ihopefter upp­vaktningar, press­konferenser och hela baletten kunde den ny­blivna världs­mästarinnan äntligen åka hem
belagt sedan ca 1775