publicerad: 2021  
barbent neutrum bar­bent, bestämd form och plural bar­benta
bar|­ben·ta
adjektiv
ba`rbent
som saknar kläder på benen vid ute­vistelse
barnen gick bar­benta till långt in i september
belagt sedan 1712; jfr fornsvenska barbenadher