publicerad: 2021  
baslinjespelare baslinje­spelaren, plural baslinje­spelare, bestämd plural baslinjespelarna
bas·linje|­spel·ar·en
substantiv
ba`slinjespelare
tennisspelare som gärna står kvar nere vid bas­linjen och sällan tar sig fram till nätet för att av­göra bollarna
matcher mellan en baslinje­spelare och en nät­spelare är nästan all­tid se­värda
belagt sedan 1970-talet