SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1bast substantiv ~et bast·etbindmaterial av växt­fibrer anv. bl.a. vid till­verkning av mattor, säckar o.d. matrl.bastcellbasthudbastkjolbinda upp växter med bastäv. i botaniska samman­hang om (förvedade) bastcellersedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. bast; germ. ord, ev. besl. med lat. fas´cis ’knippa’
2bast substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en bast·etår vard.tid.han fyller 50 bast nästa årsedan 1936trol. av romani bast med samma betydelse