publicerad: 2021  
begränsning begränsningen begränsningar
be·gräns·ning·en
substantiv
begrän´sning
1 sär­skilt geometri vanligen i sammansättn. något som ut­gör gräns t.ex. om verklig el. tänkt linje, yta, punkt etc.
begränsning (av/i något)
begränsning (av något)
begränsning (i något)
övre och undre begränsning; ett järnstaket ut­gjorde begränsning mellan tomterna
belagt sedan 1817
2 det att om­fattningen (av något) hålls in­om vissa gränser
begränsning (av något)
begränsning av importen
ofta om minskning av om­fattning
regeringen in­förde begränsningar av fri- och rättigheterna
äv. beträffande begåvning el. kompetens (på visst om­råde) ofullkomlighet
hon är visserligen talang­full men har sina begränsningar som skåde­spelare; den senaste före­ställningen visade hans begränsningar som operasångare; hon riskerar fler skador efter­som hon inte in­ser sin begränsning som löpare
belagt sedan 1850; 1843 i bet. 'ofullkomlighet'