publicerad: 2021  
begränsningslinje begränsnings­linjen begränsnings­linjer
be·gräns·nings|­linj·en
substantiv
begrän`sningslinje
linje som markerar gräns
en röd begränsnings­linje på kartan
belagt sedan 1873