SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
benäm´ning substantiv ~en ~ar be·nämn·ing·ensär­skilt språkligt ut­tryck som till­delats ngn eller ngt och som kan an­vändas som namn på personen el. före­teelsen i fråga språkvet.JFRcohyponymnamn 1 människor klumpas i­hop under benämningen arbets­kraftden förakt­fulla benämningen ”gatans parlament”en benämning (på ngn/ngt)sedan 1811