SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
beskär´m substantiv ~et be·skärm·etskydd och värn särsk. bibl.relig.under den Allsmäktiges beskärm(i/under ngns) beskärm, beskärm (av ngn/ngt)sedan 1467brev från domkapitlet i Uppsala till herr Nils Sture (Styffe)fornsv. beskärm; jfr beskärma