SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
betro´ verb ~dde ~tt, pres. ~r be·troran­förtro ngn syssla el. hemlighet ngt åld.komm.JFRcohyponymombetro kvinnorna betroddes allt viktigare politiska upp­gifterbetro ngn (med) ngt, betro ngn att+Vsedan 1463brev från ärkebiskop Jöns till vänner och tjänare på slottet Stäket (Styffe)fornsv. betro Subst.:vbid1-117989betroende