SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bibb`a substantiv ~n bibbor bibb·an(o­bestämd) hop eller hög av ngt, t.ex. papper vard.utstr.en stor bibba o­begripliga formulären bibba (ngt), en bibba (med ngt)sedan 1867sv. dial. bibba ’myckenhet; mängd’; av o­visst urspr.