publicerad: 2021  
bibehållen bibehållet bibehållna
bi|­be·håll·en
adjektiv
bi`behållen
som i stort sett behållit sitt ur­sprungliga till­stånd om konkreta el. abstrakta före­teelser
(sätt) bibehållen
den medel­tida stads­planen är i stort sett bi­behållen
ibland (skämtsamt) i fråga om ut­seende
hon är väl bi­behållen trots sina 50 år
belagt sedan 1769