publicerad: 2021  
bi-
förled
1 som kommer i andra hand i fråga om den funktion eller dylikt som fram­går av efter­ledet
ibland med stark ton­vikt på det negativa
belagt sedan ca 1650; se ur­sprung till 1bi 1
2 som till­skott till något som redan finns
bilaga; bistråle
belagt sedan ca 1620
3 ofta i fack­språk som av­ser två bestånds­delar, del­tagare etc., ofta i mot­sats till en el. många
JFR multi-
bifokal; bilateral
belagt sedan ca 1880; av lat. bi- 'två-'; besläktat med sv. tve-