SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bi`lregister substantiv bilregistret, plur. ~, best. plur. bilregistren bil|­reg·istr·etoffentlig förteckning över bilar för visst om­råde el. för hela landet rum.samh.läns­styrelsens bilregistercentrala bilregistretsedan 1951