SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bisse´ra verb ~de ~t biss·er·arut­föra (musik­stycke) en extra gång ofta på grund av publikens entusiasm musikbissera (ngt)sedan 1871av fra. bisser med samma betydelse; till lat. bis´ ’två gånger’ Subst.:vbid1-119690bisserande, vbid2-119690bissering