SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bjärt adjektiv, neutr. ~ som fram­träder starkt för syn­sinnet genom lysande färger e.d. admin.färg.JFRcohyponymgräll bjärta karamellnyansergatans bjärta neon­skyltarofta bildligtmycket skarp och tydlig de flotta fallskärms­avtalen står i bjärt kontrast till den på­bjudna sparsamhetenepisoden ger en bjärt belysning av huvud­personens vilsenhet i till­varonsedan 1000-taletrunsten, Hogrän, Gotland (Sveriges runinskrifter)runform bietr, fornsv. biärter ’lysande; grann; bjärt’; gemens. germ. ord med släktingar i flera an­dra språk