publicerad: 2021  
bjuda bjöd bjudit bjuden bjudna, presens bjuder
verb
bju`da
1 ibland med partikel, sär­skiltigen, ut på egen bekostnad ställa (något för­månligt) till förfogande för någon; särsk. beträffande mat, dryck, under­hållning, hus­rum etc.
bjudchoklad; bjudmiddag; bjudning
någon bjuder (någon) (() något)
någon bjuder (in/ut) (någon) (till något)
någon bjuder (in) (någon) (till något)
någon bjuder (ut) (någon) (till något)
någon bjuder (igen)
bjuda på kaffe; bjuda flott; ta en konjak till, jag bjuder; före­taget bjöd alla ny­anställda på mid­dag; hemkörningen bjuder firman på; de bjöd hem några vänner; han bjöd ut henne på lyx­krog; hon tycker om att gå bort men bjuder aldrig igen
ibland med förväntan om mot­prestation
bjuda in en gäst­föreläsare
äv. i ut­tryck för att man fri­villigt ger an­ledning till kritik, av­und eller dylikt var­dagligt
somliga kommer att säga att vi hjälper klubben för att själva få reklam – men det bjuder vi på
äv. erbjuda
efter duellen bjöd han sin mot­ståndare handen
bjuda med arm­bågen se armbåge
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska biuþa; gemensamt germanskt ord, urspr. 'tillkänna­ge'
2 ofta med partikelnöver förklara sig redo att betala viss summa för något; vid friare köp­slagning, t.ex. auktioner
någon bjuder (någon) belopp (för något)
någon bjuder över (någon/något)
någon bjuder över (någon)
någon bjuder över (något)
5 000 kronor bjudet – första, andra ...; 4 000 kronor är bjudet – vill någon bjuda över?; kvälls­tidningen bjöd henne en okänd summa för breven
spec. vid husköp eller dylikt (om preliminärt el. slut­giltigt bud)
bjuda på lägenheten; de bjöd två miljoner för villan
belagt sedan 1402 öppet brev utfärdat på Stegeholm av Bo Jonssons änka Katarina om gårdsförsäljning (Svenskt Diplomatarium)
3 ibland med partikel, sär­skiltunder, över ut­fästa sig att spela hem visst an­tal stick på visst sätt i kort­spel, särsk. bridge
någon bjuder något
någon bjuder över/under (någon/något)
någon bjuder under (någon)
någon bjuder under (något)
någon bjuder över (någon)
någon bjuder över (något)
Syd bjöd 6 hjärter, vilket dubblades; Väst bjöd över sin hand; Nord hade så bra kort att 3 sang närmast var att bjuda under sin hand
belagt sedan 1838
4 tillhanda­hålla möjligheter till verksamheter, upp­levelser och dylikt
någon/något bjuder (() något)
någon bjuder (() något)
något bjuder (() något)
kom till Paris och se vad staden har att bjuda; livet har så mycket att bjuda
belagt sedan 1745
5 i vissa ut­tryck an­stränga sig att åstad­komma någon in­sats
någon bjuder något
svenskarna bjöd bra mot­stånd
bjuda någon/något spetsen se spets
belagt sedan förra hälften av 1400-talet Östnordiska och latinska medeltidsordspråk
6 något ålderdomligt ge befallning om något, ofta med icke-språkliga medel
någon/något bjuder någon att+verb
någon bjuder någon att+verb
något bjuder någon att+verb
någon/något bjuder något
någon bjuder något
något bjuder något
en bjudande stämma; en bjudande plikt; sam­vetet bjöd honom att tala; chefen bjöd tystnad med sin vanliga yviga gest
äv. försvagat ålderdomligt säga
bjuda god­natt; bjuda far­väl
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
bjudabjudande