SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
boule [bol´] substantiv ~n [bol´en] boul·enett spel (på grus) med metall­klot som ska kastas ut och placeras så nära en mindre målkula som möjligt med an­vändning av mindre klot än boccians; ofta ut­övat i organiserade former spel.JFRcohyponymboccia bouleförbundpensionärerna spelade boule på torgetsedan 1973av fra. boule ’klot; boulespel’; besl. med bulla