SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bouleva´rd [bol-] substantiv ~en ~er boule·vard·enlång, bred gata i större stad särsk. Paris rum.trafik.JFRcohyponymavenycohyponymallé boulevardcaféboulevardflanöri sammansättn. ofta med an­tydan om vulgaritet, sensations­lystnad o.d.boulevard­tidning; boulevardteatersedan 1825av fra. boulevard med samma betydelse; av nederl. bolwerc ’fästnings­vall’; jfr bålverk