SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bränn`ande adjektiv, ingen böjning bränn·andesom kräver o­medelbar upp­märksamhet och behandling om (samhälls)problem samh.JFRcohyponymaktuellcohyponymangelägen 2cohyponym1akut 1 de brännande miljö­problemenofta i adverbiell an­vändningen brännande aktuell frågasedan 1863