publicerad: 2021  
brännvinsglas brännvins­glaset, plural brännvins­glas, bestämd plural brännvins­glasen
bränn·vins|­glas·et
substantiv
bränn`vinsglas
mindre brukligt litet, koniskt glas som an­vänds att dricka bränn­vin ur
SYN. snapsglas
belagt sedan 1665