publicerad: 2021  
advokat advokaten advokater
ad·vok·at·en
substantiv
advoka´t
(titel för) person som yrkes­mässigt ut­för juridiska upp­drag åt klienter och har juridisk examen och upp­fyller andra speciella krav
JFR jurist
advokatbyrå; advokatsamfund; brottmålsadvokat
(någons) advokat advokat (för någon)
an­lita en advokat; vända sig till en advokat; den åtalade måste få träffa sin advokat; hon försvaras av en advokat med stor erfarenhet av den här sortens mål
spec. med­lem av (Sveriges) advokatsamfund
äv. all­männare person som med ord försvarar någon eller något
det fria ordets advokat
djävulens advokat person som argumenterar för ovanliga stånd­punkter och mot vanligaäven en erfaren ledare kan behöva en djävulens advokat som sticker hål på in­vanda tanke­gångar
belagt sedan 1541; av lat. advoca´tus, urspr. 'till­kallad', senare 'om­bud; sak­förare'; jfr ur­sprung till fogde, provocera, 1vokal!!