SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
där adverb 1på det stället som är ett annat än det som talaren befinner sig på och som fram­går av samman­hanget rum.JFRcohyponym1här ställ dig där borta!hon cyklade till stranden och är nog där än­nuäv. med förbleknad rumsbetydelse och bildligtdär har vid det!där ser du!han fick stå där med skammenhon tror på en snabb ekonomisk upp­gång, men där tar hon nog feläv. som bisatsinledande partikeli eller på vilken staden där hon borhär och därse1här än här, än därse1här sedan 800-taletrunsten, Sparlösa, Västergötland (Sveriges runinskrifter)vanligen runform þar, fornsv. þär; till samma ord­stam som i 1den, , dädan, med tillägg av -r, ett suffix som betecknar plats, läge 2i konstruktioner med pron. med ungefär de egenskaperna som fram­går av samman­hanget Nollhan var så där 40 årså­dana där saker får man vänja sig vidden där den (där borta)med mer el. mindre starkt inslag av utpekande e.d.den där cykeln är min ○ ibl. ned­sätt., ofta i absolut an­vändningtitta på den där, han ser ju inte klok ut! (si) så där1någor­lundade mät­metoder som har an­vänts hit­tills fungerar bara si så där 2ungefärta si så där två te­skedar socker så blir det lagom sött sedan 1794Beträffande ut­trycken den dära, den däringa och sån därn, se stilruta för här.