publicerad: 2021  
därav
där|­av
adverb
[dä´r-] el. [-a´v]
1 av detta
det fanns stolta planer på expansion, men där­av blev intet
något var­dagligt därför
efter­frågan på våra tjänster är hög och där­av söker vi nu fler duktiga med­arbetare
äv. för att an­ge en del­mängd av en nyss nämnd mängd formellt
vi måste an­vända hela rummet eller i varje fall en stor del där­av
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska þär (ut)af
2 bland vilka i fråga om viss mängd
20 del­tagare, där­av tre kvinnor
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen