publicerad: 2021  
döma ut dömde dömt, presens dömer
verb
döma u´t
1 äv. fast sammansättn., se utdöma av­kunna dom som inne­bär visst straff etc.
någon dömer ut något
dom­stolen dömde ut ett kännbart fängelse­straff
belagt sedan 1737
2 äv. fast sammansättn., se utdöma förklara oduglig för sitt ända­mål
någon dömer ut något
lokalen dömdes ut av brand­myndigheterna
belagt sedan 1737
döma ututdömande, utdömning